Български Turkce English Начало Телефонен указател на Общинска администрация - Джебел


6850, гр. Джебел,
ул.”Еделвайс” № 19
тел: (03632)20-51
факс: (03632)23-10
e-mail: kmet_dj@abv.bg

Общински съвет
тел: (03632)20-93
e-mail: seyfi_18@abv.bg

BG46DEMI92408400044821
- IBAN за преводи от
местни данъци и такси в
лева;
BIC: DEMIBGSF
Адрес на Търговска
Банка “Д” АД –
Финансов център -
гр.Кърджали,
ул.”Републиканска” №1


 

Декларации по ЗПКОНПИ

Описание
1.

Декларации по чл.35,ал.1,т.2 от Закона за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество на кметове на кметства в община Джебел


                  2008-2020 © Municipality of Dzhebel, All rights reserved.