Български Turkce English Начало Телефонен указател на Общинска администрация - Джебел


6850, гр. Джебел,
ул.”Еделвайс” № 19
тел: (03632)20-51
факс: (03632)23-10
e-mail: kmet_dj@abv.bg

Общински съвет
тел: (03632)20-93
e-mail: seyfi_18@abv.bg

BG46DEMI92408400044821
- IBAN за преводи от
местни данъци и такси в
лева;
BIC: DEMIBGSF
Адрес на Търговска
Банка “Д” АД –
Финансов център -
гр.Кърджали,
ул.”Републиканска” №1


 

Регистър декларации по ЗПКОНПИ по чл.35, ал.1

Описание
1.

Регистър декларации по ЗПКОНПИ по чл. 35, ал. 1, т.1 и т.3

2.

Регистър декларации по ЗПКОНПИ по чл. 35, ал. 1, т.2 и т.4


                  2008-2020 © Municipality of Dzhebel, All rights reserved.