Български Turkce English Начало Телефонен указател на Общинска администрация - Джебел


6850, гр. Джебел,
ул.”Еделвайс” № 19
тел: (03632)20-51
факс: (03632)23-10
e-mail: [email protected]

Общински съвет
тел: (03632)20-93
e-mail: [email protected]

BG46DEMI92408400044821
- IBAN за преводи от
местни данъци и такси в
лева;
BIC: DEMIBGSF
Адрес на Търговска
Банка “Д” АД –
Финансов център -
гр.Кърджали,
ул.”Републиканска” №1


Untitled Document


Председател на общинския съвет
Сейфи Мехмедали

Дата и място на раждане:
23.02.1983 г. в гр.Джебел

ОбразованиеВисше – магистър

Варненски  университет
2009г.- 2011 г

висше-магистър
„Митническо разузнаване и разследване”

Варненски  университет
2009г.- 2010 г

Висше-бакалавър
„Международни икономически отношения”

„Тракийски Университет”  Стара Загора, Технически колеж Ямбол
2001-2005

Висше - бакалавър
1 специалност „АИУТ”
2 специалност „Ремонт и експлоатация на автотранспортна техника”

ТЕЕ “Капитан Петко Войвода” гр.Кърджали
септември 1997г. - юни 2001г.

Средно специално образование
“Електронна техника”,
Профил „Промишлена електроника”

Професионален опит:
03.07.2012г. - до момента - Председател на Общински съвет - Джебел
27.04.2006г. - 03.07.2012г. - Началник отдел в Общинска администрация Джебел, отдел “Местни данъци и такси” 
01.12.2003г. - 20.04.2006г. - учител в Професионална гимназия ”Руска Пеева” гр.Джебел

Квалификации:
Следдипломна квалификация „Ловно и горско стопанство”
Следдипломна квалификация „Учител по автоматика и информационна и управляваща техника”
Следдипломна квалификация „Инструктор за обучение на водачи категория „С”, „Б” и „М” 
Сертификат за преминато обучение и стаж по програма  „Леонардо да Винчи” в Малага ,ИСПАНИЯ през периода 14.05.2002 – 14.08.2002г.

Други дейности:
2004г. - до момента - член на местен съвет на ДПС с. Подвръх, община Джебел
2009г. - до момента - председател на общински съвет на Младежко ДПС Джебел
2009г. - до момента - председател на местен съвет на ДПС – Подвръх.

Езици: Английски, турски и испански

Семейно положение: женен, с едно дете.


                  2008-2020 © Municipality of Dzhebel, All rights reserved..