Български Turkce English Начало Телефонен указател на Общинска администрация - Джебел


6850, гр. Джебел,
ул.”Еделвайс” № 19
тел: (03632)20-51
факс: (03632)23-10
e-mail: [email protected]

Общински съвет
тел: (03632)20-93
e-mail: [email protected]

BG46DEMI92408400044821
- IBAN за преводи от
местни данъци и такси в
лева;
BIC: DEMIBGSF
Адрес на Търговска
Банка “Д” АД –
Финансов център -
гр.Кърджали,
ул.”Републиканска” №1


 

ОБРАЗОВАНИЕ

1. Предучилищно образование

В общината има  10 детски градини, от които 9  целодневни (ЦДГ)  и 1 полудневна (ПДГ) . Въпреки намалението на деца в предучилищна възраст, броят на функциониращите детски градини се запазва. Образователното ниво на детските учителки е високо 61,54 %  са с висше образование, 34,62 % са с полувисше образование и само 3,84 % са със средно образование.

Училищно образование

През учебната 2004/5 г. в общината функционират общо 12  училища. Общински са 10 училища, от тях - 9 основни и 1 средно общообразователно училище.

Държавни са 2 училища, от които 1 професионална гимназия и едно средно общообразователно училище.

Първото училище отваря врати на 1 ноември 1925 г. Сега на територията на града има две училища — Средно Общообразователно Училище „Христо Ботев“ и Професионална Гимназия „Руска Пеева“.

Преподавателите в по-голямата си част са с висше образование. Чуждоезиковото обучение е широко застъпено, като 93,5 % от учениците изучават по 1 чужд език и 65,17 % изучават 2 чужди езика.

Формула за разпределение на средствата за училищата в Община Джебел за 2011 г.

Описание
изтегли
1.
Заповед за определяне, като второстепенни разпоредители с бюджетни кредити
2.
Заповед за утвърждаване на формулите за разпределение на средствата за 2011г, получени по единни разходни стандарти
3.
Справка за училища
4.
Справка за детски градини

 

 


                  2008-2020 © Municipality of Dzhebel, All rights reserved..