Български Turkce English Начало Телефонен указател на Общинска администрация - Джебел


6850, гр. Джебел,
ул.”Еделвайс” № 19
тел: (03632)20-51
факс: (03632)23-10
e-mail: [email protected]

Общински съвет
тел: (03632)20-93
e-mail: [email protected]

BG46DEMI92408400044821
- IBAN за преводи от
местни данъци и такси в
лева;
BIC: DEMIBGSF
Адрес на Търговска
Банка “Д” АД –
Финансов център -
гр.Кърджали,
ул.”Републиканска” №1


 

ТУРИЗЪМ

Чистия планински въздух, красивата природа в Община Джебел създават добри условия за развитие на туризма.В околностите има места с подчертана пейзажна стойност, които са и природни забележителности.

По известни са : Средновековната крепост “ Устра “, Античната гробница “ Хамбар кая “, Счупената планина, Лебедовите езера – в тях растат естествени водни лилии и други.Тези места предразполагат развитието на туризма и места за отдих.

СЪОБЩЕНИЕ
[12 Ноември 2019]

На вниманието на хотелиерите: С обнародването на Наредбата за Националния туристически регистър става задължително подаването на информация за актуален електронен адрес

Съобщение за прекратяване на категорията на туристически обект
[26 Септември 2019]

На основание чл. 137 ал. 5 от Закона за туризма, „При прекратяване категорията на обекта категоризиращият орган предприема съответни действия за публично оповестяване на прекратяването чрез средствата за масово осведомяване“, Община Джебел ви уведомява, че е издадена следната Заповед:

На основание чл. 137, ал.1, т.2 , чл. 179, ал. 2 т.2 от Закона за туризма се прекратява определена категория:

- Заповед № 1024/25.09.2019 г. за прекратяване на определена категория на туристически обект: Стаи за гости „Вяра“, находящ се на адрес: гр. Джебел, ул. “Йълдъръм“, № 27.

Заповедта на категоризиращия орган подлежи на обжалване по реда на АПК.


СЪОБЩЕНИЕ
[09 Септември 2019]

Уважаеми дами и господа,
От 1 октомври 2019 г. всички хотелиери, включително физическите лица, които предоставят настаняване в стаи за гости, къщи за гости и апартаменти за гости, трябва да подават информация към Единната система за туристическа информация (EСТИ) съгласно изискванията на чл. 116, ал. 5 от Закона за туризма.           
Напомняме Ви, че 30 септември 2019 г. е крайният срок за регистриране на профил в ЕСТИ на лицето, извършващо дейност в обекта (ЛИДО).


Предоставяне на тестова версия на Единната система за туристическа информация /ЕСТИ/, видео инструкции за работа и попълване на данни в Националния туристически регистър

Видео №1:

Видео №2:

Видео №3:

Видео №4:

Видео №5:

Видео №6:

Видео №7:

 

 


                  2008-2020 © Municipality of Dzhebel, All rights reserved..