Български Turkce English Начало Телефонен указател на Общинска администрация - Джебел


6850, гр. Джебел,
ул.”Еделвайс” № 19
тел: (03632)20-51
факс: (03632)23-10
e-mail: [email protected]

Общински съвет
тел: (03632)20-93
e-mail: [email protected]

BG46DEMI92408400044821
- IBAN за преводи от
местни данъци и такси в
лева;
BIC: DEMIBGSF
Адрес на Търговска
Банка “Д” АД –
Финансов център -
гр.Кърджали,
ул.”Републиканска” №1


 

Декларации за конфликт на интереси

Описание
1.

Декларации по чл. 12, т. 1 във връзка с чл. 5 от ЗПРКИ

2.

Декларации по чл. 12, т. 2 във връзка с чл. 14 от ЗПРКИ


                  2008-2020 © Municipality of Dzhebel, All rights reserved..