Български Turkce English Начало Телефонен указател на Общинска администрация - Джебел


6850, гр. Джебел,
ул.”Еделвайс” № 19
тел: (03632)20-51
факс: (03632)23-10
e-mail: [email protected]

Общински съвет
тел: (03632)20-93
e-mail: [email protected]

BG46DEMI92408400044821
- IBAN за преводи от
местни данъци и такси в
лева;
BIC: DEMIBGSF
Адрес на Търговска
Банка “Д” АД –
Финансов център -
гр.Кърджали,
ул.”Републиканска” №1


 

МИНЕРАЛНА ВОДА ДЖЕБЕЛ

СЪОБЩЕНИЕ

Относно: Решение №43 от 08.02.2011 г. на Министъра на околната среда и водите за предоставяне безвъзмездно за управление и ползване на находище на минерална вода - изключителна държавна собственост - находище „Джебел", гр.Джебел, община Джебел, област Кърджали - № 23 от Приложение 2 на Закона за водите.

През настоящата година в изпълнение на т.4 от Решение №43 от 08.02.2011 г. на Министъра на околната среда и водите, Кметът на общината е възложил и се провежда мониторинг на количеството и качеството на минералната вода, в т.ч.

Измерва се дебита и напора (водното ниво) на минералната вода в сондаж №3; Вземат се и се анализират водни проби; в периода август- септември - ще се изпълни изследване на състава на минералната вода; при необходимост ежемесечно ще се изследва микробиологичното състояние на минералната вода в чешмите, предназначени за общо ползване от населението.

ПРИЛОЖЕНИЯ:
1. Балнеологична оценка
2. Разрешително за водовземане от минерална вода №1/09.03.2016г.
3. Разрешително за водовземане от минерална вода №2/18.04.2017г.

 


                  2008-2020 © Municipality of Dzhebel, All rights reserved..