Български Turkce English Начало Телефонен указател на Общинска администрация - Джебел


6850, гр. Джебел,
ул.”Еделвайс” № 19
тел: (03632)20-51
факс: (03632)23-10
e-mail: [email protected]

Общински съвет
тел: (03632)20-93
e-mail: [email protected]

BG46DEMI92408400044821
- IBAN за преводи от
местни данъци и такси в
лева;
BIC: DEMIBGSF
Адрес на Търговска
Банка “Д” АД –
Финансов център -
гр.Кърджали,
ул.”Републиканска” №1


Untitled Document

Общински съвет - Джебел
Декларации по чл.12, т.1 , във връзка с чл.5 от ЗПУКИ и
Декларации по чл.12, т.2 във връзка с чл.14 от ЗПУКИ

Име, презиме, фамилия

Виж

1.

Ахмед Назим Мехмедали

2.

Вергюл Юсеин Юсеин

3.

Гюнай Али Сали

4.

Ервин Енвер Хасан

5.

Ергин Шенол Алиосман

6.

Касим Ибрям Бекир

7.

Кемал Джемил Мехмед

8.

Мюмюн Ахмед Кабул

9.

Неджми Муса Мюмюн

10.

Осман Расим Сали

11.

Ремзи Хасанов Имамов

12.

Сабри Сали Юсеин

13.

Салимехмед Мюмюн Хасан

14

Сами Мехмед Мехмед

15

Сейфи Сабри Мехмедали

16

Тунджай Фахри Исмаил

17

 Фирдес Рашид Мехмед

18

Шабан Реджеб Хасан

19

Шинка Събинова Шопова

20

Шюкрю Хасан Хасан

21

Юсеин Мюмюн Мюмюн

 

 


                  2008-2020 © Municipality of Dzhebel, All rights reserved..