Български Turkce English Начало Телефонен указател на Общинска администрация - Джебел


6850, гр. Джебел,
ул.”Еделвайс” № 19
тел: (03632)20-51
факс: (03632)23-10
e-mail: [email protected]

Общински съвет
тел: (03632)20-93
e-mail: [email protected]

BG46DEMI92408400044821
- IBAN за преводи от
местни данъци и такси в
лева;
BIC: DEMIBGSF
Адрес на Търговска
Банка “Д” АД –
Финансов център -
гр.Кърджали,
ул.”Републиканска” №1


 

Общ устройствен план на Община Джебел

Общият устройствен план на община Джебел се публикува на интернет страницата на общината на основание чл. 127 ал. 6 от ЗУТ и е одобрен с Решение № 400/ 10.09.2019 г. на Общински съвет Джебел.

Описание Изтегли/ Виж
1.

Общ устройствен план на Община Джебел - окончателен проект - графична част в М 1:25 000

2.

Схема Комуникационно-транспортна система в М 1:50 000

3.

Схема Електроснабдяване и Далекосъобщения в М 1:50 000

4.

Схема Водоснабдяване и канализация в М 1:25 000

5.

Опорен план в М 1:25 000

6.

Опорно-сравнителен план в М 1:25 000

7.

Схема Зелена система и Недвижимо културно наследство в М 1:25 000


                  2008-2020 © Municipality of Dzhebel, All rights reserved..