Български Turkce English Начало Телефонен указател на Общинска администрация - Джебел


6850, гр. Джебел,
ул.”Еделвайс” № 19
тел: (03632)20-51
факс: (03632)23-10
e-mail: [email protected]

Общински съвет
тел: (03632)20-93
e-mail: [email protected]

BG46DEMI92408400044821
- IBAN за преводи от
местни данъци и такси в
лева;
BIC: DEMIBGSF
Адрес на Търговска
Банка “Д” АД –
Финансов център -
гр.Кърджали,
ул.”Републиканска” №1


 

Избори за общински съветници и за кметове, 27 октомври 2019 г.

Описание Дата на публ.
1.

Указ № 163 за насрочване на избори за общински съветници и за кметове на 27 октомври 2019 г. (Обн., ДВ, бр. 56 от 16.7.2019 г.)

05.08.2019г.
2.

Хронограма за изборите за общински съветници и кметове на 27 октомври 2019 г.

05.08.2019г.
3.

Заповед относно определяне на теническия екип, който ще отговаря за организацонно-теническата подготовка на изборите за общински съветници и кметове на 27 октомври 2019 г.

05.08.2019г.
4.

Покана за провеждане на консултации за определяне на състава на Общинска избирателна комисия Джебел

05.08.2019г.
5.

Списък на кметствата от община Джебел, обл.Кърджали, в които ще се провеждат избори за кмет на кметствa

28.08.2019г.
6.

Заповед за образуване на избирателните секции

28.08.2019г.
7.

Заповед за определяне на местата за обявяване на избирателните списъци

28.08.2019г.
8.

Избирателни списъци за гласуване в изборите за общински съветници и за кметове на 27 октомври 2019г.

12.09.2019г.
9.

Покана за провеждане на консултации за определяне на съставите на СИК

13.09.2019г.
10.

Главна дирекция "Гражданска регистрация и административно обслужване" към Министерство на регионалното развитие и благоустройството осигурява справка за номера на избирателната секция и мястото на гласуване за избори за общински съветници и за кметове на 27 октомври 2019 г. за всички български граждани.

01.10.2019г.
11.

Заповед за определяне на местата за поставяне на агитационни материали

01.10.2019г.
12.

Списък на заличените лица от избирателните списъци в изборите за общински съветници и за кметове на 27 октомври 2019 г.

16.10.2019г.

 

Полезни връзки:


                  2008-2020 © Municipality of Dzhebel, All rights reserved..